http://

3886 # AliExpress đi lại bong bóng CV nhỏ dài tay cổ chữ V ba chiều hoa organza váy khâu
Đơn giá 32,00 ¥
VIP giá (sau khi màn hình đăng nhập)
Taobao giá 52,00 ¥

1 Đánh giá đấu giá / A phổ biến / 81 Heung tìm thấy cùng một đoạn cập nhật mục

颜色  /

kích thước
 • M
 • L
 • XL
 • 2XL
Thể loại màu
 • đen
Số lượng
     

NORDSON Quần áo

Shirt dress nữ: Main
gian hàng:
Ba Sheng _1 sàn _A28
Loại hình kinh doanh:
Thể loại A – Nhà cung cấp
phong cách:
3886
trọng lượng:
0.3kg
thời gian cộng thêm:
2015/08/31 00:46:28

认证服务:
商品属性

主图来源:
自拍
货位编号:
NRJ_5F_515
人气指数:
商品分类:
连衣裙
商品类目:
网络爆版
Mẹo: Sản phẩm này bởi ADS một trăm triệu mạng chịu trách nhiệm vận chuyển và cung cấp các dịch vụ sau bán hàng
để đảm bảo tiếp nhận nhanh chóng và chính xác của hàng hóa, chúng tôi khuyên bạn nên liên hệ với người bán trước khi đặt hàng hoặc liên hệ dịch vụ khách hàng, kiểm tra hàng tồn kho hàng hóa hiểu các chi tiết. Tôi muốn bạn kinh doanh đang bùng nổ!

Những người này cũng đã mua mua

ebay bán cổ chữ V gói điểm sóng dot váy khâu hip váy bút chì 0755

¥ 28,00

Dani Quần áo

phong cách châu Âu ren đơn giản cổ áo đầm 0766

¥ 27,00

Dani Quần áo

Bohemian váy siêu hoàn hảo nữ thần cổ tích Halter cổ áo voan đầm đầm dài váy 0674

¥ 36,00

Dani Quần áo

Hàn Quốc phiên bản thường màu cổ tròn dài tay áo zip dây kéo 0336

¥ 25,00

Dani Quần áo

Châu Âu và Mỹ v-cổ dài tay đầm voan lớn bãi giải trí 0777

¥ 22,00

Dani Quần áo

3181 Hàn Quốc phiên bản của cao thắt voan thanh lịch sọc áo dài (ML XL)

¥ 23,00

Quần áo Li Wang Mạng

1198 # tay mã lớn phần 2015 mới mùa xuân và mùa hè phần dài của thời trang khâu bat tay gói hip váy

¥ 21,00

trang phục hoa quả ngọt

# 1101 (9011) 2014 ren Slim chế độ ăn mặc thời trang Hàn Quốc mới

¥ 28,00

trang phục hoa quả ngọt

# 0832 (8832) Châu Âu và hộp đêm Mỹ sexy thấp cắt dây váy chặt beo áo dài tay

¥ 26,00

trang phục hoa quả ngọt

# 0965 (8965) mùa hè mới của Hàn Quốc phụ nữ Slim búp bê cổ áo đầm ren móc áo

¥ 29,00

trang phục hoa quả ngọt

xem gần đây

 • Xem chi tiết
 • Đánh giá doanh thu
 • Sản phẩm Phản hồi
// // //”https”?”//g”:”//g”)+”.alicdn.com/alilog/mlog/aplus_v2.js”) //]]> // // // //<![CDATA[ (function() {var showBuyerDetail = '';try {var queryArr = location.search.split('?')[1].split('&');var queryArrLen = queryArr.length;var temp;for (var i = 0; i < queryArrLen; i++) {temp = queryArr[i].split('=');if (temp[0] === 'buyerDetail' && temp[1] === 'true') {showBuyerDetail = '&buyerDetail=true';break;}}} catch (e) {}var b = "//detailskip.taobao.com/json/sib.htm?itemId=520912639999&sellerId=1986863119&p=1&rcid=16&sts=270274560,1170936092631760900,0,70373041259523&chnl=&price=5200&shopId=&vd=1&skil=false&pf=1&al=false&ap=1&ss=0&free=0&st=1&ct=1&prior=1", a = showBuyerDetail + "&ref=" + encodeURIComponent(document.referrer.replace(/userid=%s/gi, "")); if (b.length + a.length //<![CDATA[ (function(){if(this.WebP)return;this.WebP={},WebP._cb=function(e,t){this.isSupport=function(t){t(e)},t(e),(window.chrome||window.opera&&window.localStorage)&&window.localStorage.setItem("webpsupport",e)},WebP.isSupport=function(e){if(!e)return;if(!window.chrome&&!window.opera)return WebP._cb(!1,e);if(window.localStorage&&window.localStorage.getItem("webpsupport")!==null){var t=window.localStorage.getItem("webpsupport");WebP._cb(t==="true",e);return}var n=new Image;n.src="data:image/webp;base64,UklGRjoAAABXRUJQVlA4IC4AAACyAgCdASoCAAIALmk0mk0iIiIiIgBoSygABc6WWgAA/veff/0PP8bA//LwYAAA",n.onload=n.onerror=function(){WebP._cb(n.width===2&&n.height===2,e)}},WebP.run=function(e){this.isSupport(function(t){t&&e()})}})(); (function(e,f){var d,c=function(g){return document.getElementById(g)},a=function(g){var h=g.getAttribute("data-src");if(!h){return}if(d&&e){h+="_.webp";f=true}g.src=f?h.replace(/img0(\d)\.taobaocdn\.com/,"gd$1.alicdn.com"):h},b=function(h){if(h){for(var g=0;g // // -1 ? DAILY : (location.host.indexOf(PRE) > -1 ? PRE : PUB); if(location.href.indexOf(‘env=’ + PUB) > -1) env = PUB; var unb = 0, result = /tracknick=([^;]+)/.exec(document.cookie); if(result) unb = unescape(unescape(result[1])).charCodeAt(); Components = []; function getBase(path) { if (typeof path === ‘object’) { path = path[env] || path[PUB]; } var host = isDaily ? DAILY_ASSETS_HOST : PUBLISH_ASSETS_HOST; return host + path; } function getAlias(path) { if (typeof path === ‘object’) { path = path[env] || path[PUB]; } return path; } Config = { packages: { tbc: { base: getBase(‘tbc/’), ignorePackageNameInUri: true }, tb: { base: getBase(‘tb/’), ignorePackageNameInUri: true }, kg: { base: getBase(‘kg/’), ignorePackageNameInUri: true }, cm: { base: getBase(‘cm/’), ignorePackageNameInUri: true }, oneclick: { base: getBase({pub: ‘tb/oneclick/0.2.0/’, pre: ‘tb/oneclick/0.2.1/’}), ignorePackageNameInUri: true }, ‘sd/data_sufei’: { base: getBase({ pub: ‘sd/data_sufei/1.1.3/sufei’, pre: ‘sd/data_sufei/1.3.6/sufei’,daily:’sd/data_sufei/1.3.6/sufei’}), ignorePackageNameInUri: true } }, modules: { datalazyload: { alias: [‘kg/datalazyload/2.0.2/’] }, ‘gallery/datalazyload/1.0.1/’: { alias: [‘kg/datalazyload/2.0.2/’] }, ‘gallery/datalazyload/1.0/’: { alias: [‘kg/datalazyload/2.0.2/’] }, switchable: { alias: [‘kg/switchable/2.0.0/’] }, imagezoom: { alias: [‘kg/imagezoom/2.0.0/’] }, kscroll: { alias: [‘gallery/kscroll/1.1/’] }, rainlib: { alias: [‘gallery/rainlib/1.0/’] }, log: { alias: [‘tbc/log/’] }, sku: { alias: [getAlias({ pre: ‘tbc/sku/1.0.7/’, pub: ‘tbc/sku/1.0.7/’ })] }, tbar: { alias: [getAlias({ pre: ‘tbc/tbar/0.3.3/’, pub: ‘tbc/tbar/0.3.3/’ })] }, doctor: { alias: [‘tbc/doctor/0.2.0/’] }, shortcuts: { alias: [‘tbc/shortcuts/0.1.0/’] }, slide: { alias: [‘kg/slide/2.0.2/’] }, seckill: { alias: [getAlias({ pub: ‘tb/item-seckill/0.0.21/’, pre: ‘tb/item-seckill/0.0.4/’, daily: ‘tb/item-seckill/0.0.4/’ })] }, ‘item-detail/index’: { requires: [ ‘core’, ‘overlay’, ‘xtemplate’, ‘imagezoom’, ‘switchable’, ‘datalazyload’, ‘sku’, ‘log’ ] }, ‘address-detail/wlroute’: { requires: [“node”, “io”, “xtemplate”, “overlay”, “event”, “address-detail/wlroute.css”] }, ‘records’:{ alias: [‘tb/item-records/0.0.3/’] } } }; Config.packages[“pledge”]={base:getBase({“pub”:”tb\/contract\/2.6.2\/pages\/pledge\/”,”pre”:”tb\/contract\/2.6.2\/pages\/pledge\/”,”daily”:”tb\/contract\/2.6.2\/pages\/pledge\/”}),debug:false,ignorePackageNameInUri:true}; Config.packages[“cbase”]={base:getBase({“pub”:”cm\/base\/0.5.11\/”,”pre”:”cm\/base\/0.5.11\/”,”daily”:”cm\/base\/0.5.11\/”}),debug:false,ignorePackageNameInUri:true}; Config.packages[“address-detail”]={base:getBase({“pub”:”ccc\/address-detail\/1.0.7\/”,”pre”:”ccc\/address-detail\/1.1.0\/”,”daily”:”ccc\/address-detail\/1.1.0\/”}),debug:true,ignorePackageNameInUri:true}; Config.modules[“rate”]={alias:[getAlias({“pre”:”tbc\/rate\/0.1.5\/”,”daily”:”tbc\/rate\/0.1.5\/”})]}; Config.modules[“carProfile”]={alias:[getAlias({“pub”:”tbc\/car-profile\/0.0.8\/”,”pre”:”tbc\/car-profile\/0.0.8\/”,”daily”:”tbc\/car-profile\/0.0.4\/”})]}; Config.packages[“installment”]={base:getBase({“pub”:”tb\/installment\/1.0.3\/”,”pre”:”tb\/installment\/1.0.3\/”,”daily”:”tb\/installment\/1.0.3\/”}),debug:false,ignorePackageNameInUri:true}; Config.modules[“header”]={alias:[getAlias({“pre”:”tbc\/header\/1.4.8\/”,”daily”:”tbc\/header\/1.4.8\/”})],requires:[“header/index.css”]};Config.modules[“item-seller”]={alias:[getAlias({“pub”:”tb\/item-seller\/0.0.4\/”,”pre”:”tb\/item-seller\/0.0.5\/”,”daily”:”tb\/item-seller\/0.0.5\/”})]}; Config.packages[“charity”]={base:getBase({“pub”:”tb\/charity\/1.0.3\/”,”pre”:”tb\/charity\/1.0.3\/”,”daily”:”tb\/charity\/1.0.3\/”}),debug:false,ignorePackageNameInUri:true};Config.modules[“favorite”]={alias:[getAlias({“pub”:”tbc\/favorite\/1.0.8\/”,”pre”:”tbc\/favorite\/1.0.11\/”,”daily”:”tbc\/favorite\/1.0.11\/”})]}; Config.packages[“recommend”]={base:getBase({“pub”:”tb\/relationrecommendplug\/1.5.1\/”,”pre”:”tb\/relationrecommendplug\/1.5.1\/”,”daily”:”tb\/relationrecommendplug\/1.5.1\/”}),debug:false,ignorePackageNameInUri:false}; Config.packages[“wangpu”]={base:getBase({“pre”:”shop\/wangpu\/1.2.23\/”,”daily”:”shop\/wangpu\/1.2.23\/”}),debug:false,ignorePackageNameInUri:true}; Components.push({“name”:”pine”,”pub”:”recommend\/detail\/page_pine_module\/page_pine_module”,”init”:”new Component({height: KISSY.one(‘.tb-detail-bd’, ‘#detail’).height() – KISSY.one(‘#J_ShopInfo’).height() })”,”precondition”:”document.getElementById(\”J_ShopInfo\”) && !g_config.idata.item.enterprise”,”container”:”#J_Pine”,”load”:”core”,”retry”:”1″}); Components.push({“name”:”viewed”,”pub”:”recommend\/detail\/viewed_bought_module\/viewed_bought_module”,”init”:”new Component()”,”precondition”:”document.getElementById(‘detail-recommend-viewed’)”,”container”:”#detail-recommend-viewed”,”load”:”lazy”,”trigger”:”scroll:#detail-recommend-viewed”,”retry”:”1″}); Components.push({“name”:”offline”,”pub”:”recommend\/detail\/offline_module\/offline_module”,”init”:”new Component()”,”precondition”:”g_config.online == false”,”retry”:”1″}); Components.push({“name”:”contract”,”pub”:”pledge\/init”,”precondition”:”g_config.hasContract”,”container”:”#service”,”load”:”lazy”,”trigger”:”click:#J_ServiceTab”}); Components.push({“name”:”charity”,”pub”:”\/\/g.alicdn.com\/tb\/charity\/1.0.3\/deps.js”,”pre”:”\/\/g.alicdn.com\/tb\/charity\/1.0.3\/deps.js”,”daily”:”\/\/g.alicdn.com\/tb\/charity\/1.0.3\/deps.js”,”init”:”KISSY.use(‘charity\/components\/detailModule\/index’, function (S, Charity) { Charity.initView(‘#J_PublicWelfare’, {itemId: g_config.itemId}); })”,”precondition”:”g_config.hasCharity”,”container”:”#J_PublicWelfare”}); Components.push({“name”:”tad”,”pub”:”\/\/g.alicdn.com\/tb\/item-recommend\/0.2.2\/config.js”,”pre”:”\/\/g.alicdn.com\/tb\/item-recommend\/0.2.2\/config.js”,”daily”:”\/\/g.alicdn.com\/tb\/item-recommend\/0.2.2\/config.js”,”init”:”KISSY.use(‘item-recommend\/p\/tad\/’, function(S, Tad){ new Tad({ data: g_config.tadInfo }); });”,”precondition”:”g_config.tadInfo”,”retry”:”1″}); Components.push({“name”:”paimai”,”pub”:”\/\/g.alicdn.com\/tb\/pmp\/5.0.1\/config.js”,”init”:”XCake.config({ name:’pmp’, base:’\/\/g.alicdn.com\/tb\/pmp\/5.0.1′ }); KISSY.use(‘pmp\/c\/sku\/index’);”,”precondition”:”g_config.idata.item.auction”,”container”:”#J_AuctionContainer”,”retry”:”1″}); Components.push({“name”:”size”,”pub”:”\/\/g.alicdn.com\/tb\/mysize\/0.1.1\/config.js”,”pre”:”\/\/g.alicdn.com\/tb\/mysize\/0.1.1\/config.js”,”init”:”XCake_MySize.config({ name: ‘mysize’, base: ‘\/\/g.alicdn.com\/tb\/mysize\/0.1.1\/’, combine: true }); KISSY.use(‘mysize\/c\/showsize\/’, function(S, ShowSize){ var itemData = g_config.idata.item; var valItemInfo = Hub.config.get(‘sku’).valItemInfo; ShowSize( g_config.itemId , g_config.sellerId , valItemInfo && valItemInfo.propertyMemoMap , ‘.J_Prop_measurement’, itemData.footType , ‘.tb-foot-type’ , itemData.sizeGroupName , itemData.isShowSizeTemplate , itemData.sizeTempId ); });”,”precondition”:”g_config.idata.item.initSizeJs”,”container”:”.tb-foot-type”,”retry”:”1″}); Components.push({“name”:”qualification”,”pub”:”cm\/qualified\/0.1.8\/app-detail\/tb-detail”,”pre”:”cm\/qualified\/0.1.8\/app-detail\/tb-detail”,”daily”:”cm\/qualified\/0.1.4\/app-detail\/tb-detail”,”init”:”Component.init({result:g_config.itemQualification,link:false});”,”precondition”:”g_config.itemQualification”,”container”:”#J_Qualification”,”retry”:”1″}); Components.push({“name”:”pointman”,”pub”:”\/\/g.alicdn.com\/secdev\/pointman\/js\/index.js#app=taobao”,”precondition”:”!window.attachEvent && Math.random() //g.alicdn.com/??kissy/k/1.4.14/seed-min.js,tb/global/3.5.15/global-min.js,tb/item-detail/6.7.0/platform-min.js // //

 • Item: 3886
 • Kiểu: Commuter
 • Commuter: Hàn Quốc
 • Kết hợp: một mảnh duy nhất
 • Chiều dài váy: váy ngắn
 • Kiểu: khác / khác
 • Tay áo: dài tay
 • Cổ áo: cổ áo
 • kiểu tay áo: tay áo sơ mi
 • loại eo: eo
 • Quần áo túi quần của đàn bà: bảo hiểm rủi ro
 • loại váy: Khác
 • Pattern:
 • Vải: voan
 • nội dung thành phần: 51% (bao gồm) -70% (bao gồm)
 • Chất liệu: Khác
 • mùa Năm: 2015 Summer
 • Thể loại màu: Đen
 • Size: ML XL 2XL

Màu sắc: Đen

Vải: Chiffon + organza

Kích thước: Bust Shoulder Sleeve Length
M 82 33 58 88
L 84 35 59 95
XL 86 60 96 37 [
XXL ID Mô tả 89 61 96 37 [

 1.jpg

 2.jpg

 3.jpg

 4.jpg

 5.jpg

 6.jpg

 7.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

尺码规格

Đánh giá của người mua

100 %

   Tỷ lệ Năm sao

Rất tốt (1)
 • Member ID: 80.001.565

  2015/09/11 18:16:49

  Đại Liên đã đăng ký thành viên mua L Đen 1 Jian
  khen ngợi mặc định hệ thống có thể được sửa đổi đánh giá Trung tâm thành viên

Xem đánh giá nhiều

Sản phẩm Phản hồi

Mô tả vấn đề Tư vấn sản phẩm Hàng tồn kho và phân phối vấn đề thanh toán Hóa đơn và bảo hành Chương trình khuyến mãi và Phí bảo hiểm

nhiều phản hồi

售后服务

一、服装自发货之日起 7 天内,只要商品不影响再次销售,凭签收运单凭证予以退换

二、服装退换时,商品价格上调时,按商品的原价计价,价格下调时,按现价计价

三、服装质量问题范畴:

1. 面料有明显破洞、破损。

2. 有明显大片污渍,大片脏污。

3. 缀饰脱落或钉错,拉链破损。

4. 剪裁版型有误,左右明显不对称(款式原因除外) 如裤管大小、长短不一,口袋上下不一致等。

5. 套装尺码不配套,或发错款式和颜色。

四、不属于质量问题范畴:

1. 异味问题。(有的面料会经过特殊处理可能会有一些异味,一般过水后会消除)

2. 图片与实物有些色差。(拍摄过程会有颜色偏差,面料裁剪变化使图案变化)

3. 线头没处理干净。

4. 掉色。(一般深色衣服会存在掉色现象,洗过后会减轻或消除,)

5. 淡颜色面料上的微脏。(制作销售过程中可能会带上,可以清洗掉的。)

6. 面料好坏或者透明程度等。(没有标准,无法确定好坏,请谅解)

7. 面料本身1CM之内的杂线,布料在生产过程中100%都会有杂色线的情况, 有的可用细小的针尖挑拨。一般不会影响衣服整体的效果。

8. 毛衣少量漏针,不影响穿着。

五、下列情况不予退换:

1.服装经裁剪、水洗、人为损坏或挂裂等;

2.服装售出时已标明特价、清仓、配件等字样及商家已下架商品;

3.商品过退换期限或无销售凭证的;

4.未与客服事先沟通填写售后服务单,擅自退回的商品。

5.签货时发现包裹破损未当面与快递人员协商处理的。

六、非质量问题退换货,每件商品收取5元服务费。

七、未尽事项请查阅淘亿服务中心关于售后处理的条款。

• 重要 •

您可能难于理解,为什么质量问题还要您支付退回运费?服装批发利润低廉,快递费基本已接近衣服的价格。 换个角度,您去直接批发市场拿货,有质量问题也是自己拿去档口退换,商家也不会给你报销交通费用!

Advertisements
By Fuly

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s